• Obchodná činnosť v podmienkach Slovenskej republiky.
  • Zákonné povinnosti podnikania v podmienkach Slovenskej republiky.
  • Návrh systémových riešení podnikateľských aktivít v podmienkach Slovenskej republiky.
  • Nastavenie pracovných postupov podnikateľských aktivít v podmienkach Slovenskej republiky.