Spoločnosť PIEM Consulting, s.r.o. ponúka spracovanie projektov a dokumentácií v zmysle legislatívnych noriem Slovenskej republiky a v zmysle požiadaviek klienta.
Všeobecné informácie o poskytovaných službách nájdete v časti Portfólio poskytovaných služieb.
Pre bližšie informácie prosím kontaktujte našu spoločnosť.