• Potrebná dokumentácia v obchodnej spoločnosti,
  • Zavedenie a zosúladenie ekonomickej agendy v obchodnej spoločnosti s predmetom podnikania,
  • Zavedenie a zosúladenie personálnej agendy v obchodnej spoločnosti s predmetom podnikania,
  • Zavedenie a zosúladenie organizačnej agendy v obchodnej spoločnosti s predmetom podnikania.
  • Audit a analýza procesov predmetu podnikania v obchodnej spoločnosti